Drške od mamutovog zuba

Drške od mamutovog zuba se prave od zuba mamuta, vrsta životinje koja je izumrla pre oko 10.000 godina. Mamutovi ostaci su počeli da se raspadaju i pretvaraju u fosile. Da bi fosil nastao, telo neke uginule životinje treba biti zaštićeno od vremenskih nepogoda. To se može dogoditi kad životinju prekriju naslage – odlomci stena, kao što su šljunak ili pesak, Međutim, fosila najviše ima na mestima gde je Zemlja nekada bila geološki aktivna.

Zbog ovako dugog procesa, koji traje hiljadama godina, mamutov zub je jako cenjen u industrija pa samim time i u izradi drški za lovačke noževe. Međutim, mamutov zub je osetljiv na spoljašnje uticaje i zbog toga se izlaže procesu stabilizacije. Stabilizacija je proces koji pruža dodatnu zaštitu koristeći različita hemijska sredstva. Ovim procesom mamutov zub je zaštićen od propadanja.

Drške od mamutovog zuba