Hibridne drške podrazumevamo drvo koje je termički obradjeno da nema vlažnosti više od 2% u sebi (poželjno je 0%)
Za hibridne drške se bira drvo nepravilnog oblika radi lepšeg izgleda. Drvo se potapa u epoksi lepak koji je prethodno obojen sa jednom ili više boja. Ceo proces se radi u vakum komori da se izvuče kiseonik iz lepka da ne dodje do mehurica unutar istog, i radi lepšeg izgleda hubrida, kao i bolje obrade drške.